Deze website, sheepdog.events is een initiatief van de Dutch Sheep Dog Society

We zijn deze website gestart omdat  trialagenda.eu per 1-1-2019 is gestopt. Met deze site willen we een sheepdog-trialkalender onderhouden om iedereen geïnformeerd te houden over deze evenementen.